Συνθήκη Σχεδιασμού των ΜμΕ του
Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας
Ανωκύκλωση-«ανάταξη» του ιστορικού κέντρου της Αθήνας
Δημιουργικότητα εντός του κελύφους των κτιρίων
και στο περιεχόμενο του αστικού ιστού